GET FREE $100 Welcome Offer
BUY AND SELL BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH AND 27 MORE
BUY AND SELL BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH AND 27 MORE

GPU 비교

GPU 비교 및 순위는 GPU를 비교하는 데 도움이 될 뿐만 아니라 자체 통계 및 벤치마크도 제공합니다. 필요에 맞는 GPU를 찾는 것이 그 어느 때보다 쉬워졌습니다! 필요한 것을 찾으려면 아래 표를 탐색하십시오.

GIGABYTE Radeon RX 5600 XT Windforce 6G (rev. 2.0)
GPU Base Clock 1.130 GHz GPU Boost Clock 1.560 GHz
memory 6 GB GPU Tdp 160 W
오버클럭 Yes 출시일 Q1/2020
VS
XFX Radeon RX 5600 XT Thicc II Pro 14Gbps
GPU Base Clock 1.235 GHz+ 9 % GPU Boost Clock 1.620 GHz+ 4 %
memory 6 GB GPU Tdp 160 W
오버클럭 Yes 출시일 Q1/2020
지금 비교

AMD GPUs

세계에서 가장 진보된 7nm 프로세서 코어 기술로 구동되는 고성능의 효율적인 데스크탑 프로세서에서 비할 데 없는 PC 컴퓨팅 경험을 경험하십시오.

NVIDIA GPUs

Nvidia Corporation은 델라웨어에 설립되고 캘리포니아 산타클라라에 본사를 둔 미국의 다국적 기술 회사입니다.[2] 게임 및 전문 시장용 GPU(그래픽 처리 장치)와 모바일 컴퓨팅 및 자동차 시장용 SoC(시스템 온 칩 장치)를 설계합니다.

최신 GPU 10개

# 프로세서 Base clock Boost clock Memory size Tdp 출시일
1. ASUS Phoenix Radeon RX 550 2G EVO ASUS Phoenix Radeon RX 550 2G EVO 1.100 GHz 1.183 GHz 2 GB 50 W Q2/2020
2. ASUS Phoenix Radeon RX 550 4G EVO ASUS Phoenix Radeon RX 550 4G EVO 1.100 GHz 1.183 GHz 4 GB 50 W Q2/2020
3. ASUS Dual Radeon RX 5500 XT OC Evo ASUS Dual Radeon RX 5500 XT OC Evo 1.607 GHz 1.865 GHz+ 1 % 8 GB 130 W Q3/2019
4. ASUS Dual Radeon RX 5500 XT OC Evo 4G ASUS Dual Radeon RX 5500 XT OC Evo 4G 1.607 GHz 1.865 GHz+ 1 % 4 GB 130 W Q3/2019
5. ASUS ROG Strix Radeon RX 5500 XT OC ASUS ROG Strix Radeon RX 5500 XT OC 1.607 GHz 1.865 GHz+ 1 % 8 GB 130 W Q3/2019
6. ASRock Radeon RX 5500 XT Challenger D 4G OC ASRock Radeon RX 5500 XT Challenger D 4G OC 1.685 GHz+ 5 % 1.845 GHz 4 GB 130 W Q3/2019
7. ASRock Radeon RX 5500 XT Challenger D 8G OC ASRock Radeon RX 5500 XT Challenger D 8G OC 1.685 GHz+ 5 % 1.845 GHz 8 GB 130 W Q3/2019
8. ASRock Radeon RX 5500 XT Challenger ITX 8G ASRock Radeon RX 5500 XT Challenger ITX 8G 1.607 GHz 1.845 GHz 8 GB 130 W Q3/2019
9. ASRock Radeon RX 5500 XT Phantom Gaming D 8G OC ASRock Radeon RX 5500 XT Phantom Gaming D 8G OC 1.685 GHz+ 5 % 1.845 GHz 8 GB 130 W Q3/2019
10. GIGABYTE Radeon RX 5500 XT D6 4G GIGABYTE Radeon RX 5500 XT D6 4G 1.647 GHz+ 2 % 1.845 GHz 4 GB 130 W Q3/2019

최신 비교

1. NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop (Mobile) - 35 W ASUS TUF Gaming GeForce GTX 1650 NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop (Mobile) - 35 W vs ASUS TUF Gaming GeForce GTX 1650 1분 전
2. MSI GeForce RTX 3060 Ti Ventus 2X 8G OC PowerColor Red Devil Radeon RX 6700 XT MSI GeForce RTX 3060 Ti Ventus 2X 8G OC vs PowerColor Red Devil Radeon RX 6700 XT 14분 전
3. EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 ULTRA HYBRID GAMING ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti OC EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 ULTRA HYBRID GAMING vs ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti OC 23분 전
4. Palit GeForce RTX 3060 StormX Colorful iGame GeForce RTX 3060 Ultra W OC 12G-V Palit GeForce RTX 3060 StormX vs Colorful iGame GeForce RTX 3060 Ultra W OC 12G-V 28분 전
5. Palit GeForce RTX 3060 Dual OC GIGABYTE GeForce RTX 3060 Gaming OC 12G Palit GeForce RTX 3060 Dual OC vs GIGABYTE GeForce RTX 3060 Gaming OC 12G 29분 전
6. Palit GeForce RTX 3060 Dual OC GIGABYTE GeForce RTX 3060 Gaming OC 12G Palit GeForce RTX 3060 Dual OC vs GIGABYTE GeForce RTX 3060 Gaming OC 12G 29분 전
7. ASUS Dual series GeForce GTX 1070 ASUS Dual Radeon RX 580 OC 4G ASUS Dual series GeForce GTX 1070 vs ASUS Dual Radeon RX 580 OC 4G 30분 전
8. MSI GeForce RTX 3070 Gaming Z Trio 8G MSI GeForce RTX 3080 GAMING X TRIO 10G MSI GeForce RTX 3070 Gaming Z Trio 8G vs MSI GeForce RTX 3080 GAMING X TRIO 10G 31분 전
9. Palit GeForce RTX 3080 Ti GameRock OC XFX Speedster MERC 319 Radeon RX 6900 XT Black Gaming Palit GeForce RTX 3080 Ti GameRock OC vs XFX Speedster MERC 319 Radeon RX 6900 XT Black Gaming 44분 전
10. Palit GeForce RTX 3080 Ti GameRock OC XFX Speedster MERC 319 Radeon RX 6900 XT Black Gaming Palit GeForce RTX 3080 Ti GameRock OC vs XFX Speedster MERC 319 Radeon RX 6900 XT Black Gaming 45분 전
11. Colorful iGame GeForce RTX 3060 Ultra W OC 12G-V ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 OC Edition Colorful iGame GeForce RTX 3060 Ultra W OC 12G-V vs ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 OC Edition 45분 전
12. Colorful iGame GeForce RTX 3060 Ultra W OC 12G-V ASUS TUF Gaming X3 Radeon RX 5700 OC Colorful iGame GeForce RTX 3060 Ultra W OC 12G-V vs ASUS TUF Gaming X3 Radeon RX 5700 OC 45분 전
13. Palit GeForce RTX 3080 Ti GameRock OC XFX Speedster MERC 319 Radeon RX 6900 XT Black Gaming Palit GeForce RTX 3080 Ti GameRock OC vs XFX Speedster MERC 319 Radeon RX 6900 XT Black Gaming 46분 전
14. Palit GeForce RTX 3080 Ti GameRock OC XFX Speedster MERC 319 Radeon RX 6900 XT Black Gaming Palit GeForce RTX 3080 Ti GameRock OC vs XFX Speedster MERC 319 Radeon RX 6900 XT Black Gaming 46분 전
15. Palit GeForce RTX 3080 Ti GameRock OC XFX Speedster MERC 319 Radeon RX 6900 XT Black Gaming Palit GeForce RTX 3080 Ti GameRock OC vs XFX Speedster MERC 319 Radeon RX 6900 XT Black Gaming 47분 전
16. ASUS Dual GeForce RTX 3060 GIGABYTE GeForce RTX 3060 Eagle OC 12G ASUS Dual GeForce RTX 3060 vs GIGABYTE GeForce RTX 3060 Eagle OC 12G 48분 전
17. MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G ASUS Dual GeForce RTX 2060 SUPER EVO V2 Advanced Edition MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G vs ASUS Dual GeForce RTX 2060 SUPER EVO V2 Advanced Edition 50분 전
18. GIGABYTE GeForce RTX 3060 Eagle OC 12G MSI GeForce RTX 3060 GAMING X 12G GIGABYTE GeForce RTX 3060 Eagle OC 12G vs MSI GeForce RTX 3060 GAMING X 12G 52분 전
19. ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti OC Edition ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti OC Edition vs ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti 55분 전
20. ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 Ti ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 Ti vs ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti 55분 전
NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop (Mobile) - 35 W ASUS TUF Gaming GeForce GTX 1650 NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop (Mobile) - 35 W vs ASUS TUF Gaming GeForce GTX 1650
MSI GeForce RTX 3060 Ti Ventus 2X 8G OC PowerColor Red Devil Radeon RX 6700 XT MSI GeForce RTX 3060 Ti Ventus 2X 8G OC vs PowerColor Red Devil Radeon RX 6700 XT
EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 ULTRA HYBRID GAMING ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti OC EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 ULTRA HYBRID GAMING vs ASUS ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti OC
Palit GeForce RTX 3060 StormX Colorful iGame GeForce RTX 3060 Ultra W OC 12G-V Palit GeForce RTX 3060 StormX vs Colorful iGame GeForce RTX 3060 Ultra W OC 12G-V
Palit GeForce RTX 3060 Dual OC GIGABYTE GeForce RTX 3060 Gaming OC 12G Palit GeForce RTX 3060 Dual OC vs GIGABYTE GeForce RTX 3060 Gaming OC 12G
Palit GeForce RTX 3060 Dual OC GIGABYTE GeForce RTX 3060 Gaming OC 12G Palit GeForce RTX 3060 Dual OC vs GIGABYTE GeForce RTX 3060 Gaming OC 12G
ASUS Dual series GeForce GTX 1070 ASUS Dual Radeon RX 580 OC 4G ASUS Dual series GeForce GTX 1070 vs ASUS Dual Radeon RX 580 OC 4G
MSI GeForce RTX 3070 Gaming Z Trio 8G MSI GeForce RTX 3080 GAMING X TRIO 10G MSI GeForce RTX 3070 Gaming Z Trio 8G vs MSI GeForce RTX 3080 GAMING X TRIO 10G
Palit GeForce RTX 3080 Ti GameRock OC XFX Speedster MERC 319 Radeon RX 6900 XT Black Gaming Palit GeForce RTX 3080 Ti GameRock OC vs XFX Speedster MERC 319 Radeon RX 6900 XT Black Gaming
Palit GeForce RTX 3080 Ti GameRock OC XFX Speedster MERC 319 Radeon RX 6900 XT Black Gaming Palit GeForce RTX 3080 Ti GameRock OC vs XFX Speedster MERC 319 Radeon RX 6900 XT Black Gaming
Colorful iGame GeForce RTX 3060 Ultra W OC 12G-V ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 OC Edition Colorful iGame GeForce RTX 3060 Ultra W OC 12G-V vs ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060 OC Edition
Colorful iGame GeForce RTX 3060 Ultra W OC 12G-V ASUS TUF Gaming X3 Radeon RX 5700 OC Colorful iGame GeForce RTX 3060 Ultra W OC 12G-V vs ASUS TUF Gaming X3 Radeon RX 5700 OC
Palit GeForce RTX 3080 Ti GameRock OC XFX Speedster MERC 319 Radeon RX 6900 XT Black Gaming Palit GeForce RTX 3080 Ti GameRock OC vs XFX Speedster MERC 319 Radeon RX 6900 XT Black Gaming
Palit GeForce RTX 3080 Ti GameRock OC XFX Speedster MERC 319 Radeon RX 6900 XT Black Gaming Palit GeForce RTX 3080 Ti GameRock OC vs XFX Speedster MERC 319 Radeon RX 6900 XT Black Gaming
Palit GeForce RTX 3080 Ti GameRock OC XFX Speedster MERC 319 Radeon RX 6900 XT Black Gaming Palit GeForce RTX 3080 Ti GameRock OC vs XFX Speedster MERC 319 Radeon RX 6900 XT Black Gaming
ASUS Dual GeForce RTX 3060 GIGABYTE GeForce RTX 3060 Eagle OC 12G ASUS Dual GeForce RTX 3060 vs GIGABYTE GeForce RTX 3060 Eagle OC 12G
MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G ASUS Dual GeForce RTX 2060 SUPER EVO V2 Advanced Edition MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G vs ASUS Dual GeForce RTX 2060 SUPER EVO V2 Advanced Edition
GIGABYTE GeForce RTX 3060 Eagle OC 12G MSI GeForce RTX 3060 GAMING X 12G GIGABYTE GeForce RTX 3060 Eagle OC 12G vs MSI GeForce RTX 3060 GAMING X 12G
ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti OC Edition ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti OC Edition vs ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti
ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 Ti ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070 Ti vs ASUS ROG Strix GeForce RTX 3070 Ti
back to top