GET FREE $100 Welcome Offer
BUY AND SELL BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH AND 27 MORE
BUY AND SELL BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH AND 27 MORE

AMD Radeon RX 6650 XT

GPU
GPU Chip Navi 23 KXT
Đơn vị thi công 32
Shader 2048
Render Output Units 64
Texture Units 128
Memory
Memory Size 8 GB
Memory Type GDDR6
Memory Speed 17.5 Gbps
Tốc độ đồng hồ
Base Clock 2.055 GHz
Boost Clock 2.635 GHz
Avg (Game) Clock 2.410 GHz
Thiết kế nhiệt
TDP 176 W
TDP (up) --
Bộ tính năng
Max.Displays 4
DirectX 12_2
DLSS No
Max.resolution 7680x4320
Raytracing Yes
Codec video được hỗ trợ
h264 Decode / Encode
h265 / HEVC Decode / Encode
AV1 Decode uncheck
VP8 Decode / Encode
VP9 Decode / Encode
Dữ liệu bổ sung
Manufacturer AMD
Giao diện GPU PCIe 4.0 x 8
Ngày phát hành Q2/2022
Ngành kiến trúc RDNA 2
Kích thước cấu trúc 7 nm
back to top