GET FREE $100 Welcome Offer
BUY AND SELL BTC, BNB, CAKE, DOGE, ETH AND 27 MORE
BUY AND SELL BTC,
BNB, CAKE, DOGE
ETH AND 27 MORE

AMD Radeon RX 550

GPU
GPU Chip Baffin
Đơn vị thi công 8
Shader 512
Render Output Units 16
Texture Units 32
Memory
Memory Size 4 GB
Memory Type GDDR5
Memory Speed 6 Gbps
Tốc độ đồng hồ
Base Clock 1.100 GHz
Boost Clock 1.183 GHz
Avg (Game) Clock --
Thiết kế nhiệt
TDP 50 W
TDP (up) --
Bộ tính năng
Max.Displays 4
DirectX 12
DLSS No
Max.resolution 4096x2160
Raytracing No
Codec video được hỗ trợ
h264 Decode / Encode
h265 / HEVC Decode / Encode
AV1 No uncheck
VP8 Decode
VP9 Decode
Dữ liệu bổ sung
Manufacturer AMD
Giao diện GPU PCIe 3.0 x 8
Ngày phát hành Q3/2017
Ngành kiến trúc GCN 4
Kích thước cấu trúc 14 nm
5 GPU hàng đầu trong nhóm theo hiệu suất FP32
1. ASUS Phoenix Radeon RX 550 2G EVO ASUS Phoenix Radeon RX 550 2G EVO 1.21 TFLOPS
2. ASUS Phoenix Radeon RX 550 4G EVO ASUS Phoenix Radeon RX 550 4G EVO 1.21 TFLOPS
5 GPU hàng đầu trong nhóm theo TDP tối đa
1. ASUS Phoenix Radeon RX 550 2G EVO ASUS Phoenix Radeon RX 550 2G EVO 0 W
2. ASUS Phoenix Radeon RX 550 4G EVO ASUS Phoenix Radeon RX 550 4G EVO 0 W
Based on NVIDIA GeForce RTX 3080
ASUS Phoenix Radeon RX 550 2G EVO ASUS Phoenix Radeon RX 550 2G EVO 1.183 GHz
ASUS Phoenix Radeon RX 550 4G EVO ASUS Phoenix Radeon RX 550 4G EVO 1.183 GHz
back to top